Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Udruge Suncokret OLJIN“